Συμμετοχή ΕΔΑΣΑ στο διεθνές ερευνητικό πρόγραμμα “Advanced Forest Firefighting (AF3)

Από 31 Μαϊου έως και 2 Ιουνίου 2016 διεξήχθη στη ναυτική βάση Σκαραμαγκά, με συμμετοχή του ΕΔΑΣΑ, η επί ελληνικού εδάφους άσκηση του διεθνούς ερευνητικού προγράμματος “Advanced Forest Firefighting (AF3)”. Στην άσκηση αυτή οι εκπρόσωποι του ΕΔΑΣΑ είχαν ρόλο αξιολογητών (evaluators) των καινοτόμων τεχνολογιών που αναπτύσσονται μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος, στους τομείς της πρόληψης, έγκαιρης προειδοποίησης, διοίκησης-ελέγχου και καταστολής των δασικών πυρκαγιών.

Το διεθνές πρόγραμμα “Advanced Forest Firefighting (AF3)” αποσκοπεί στην προαγωγή της διεθνούς τεχνογνωσίας και συνεργασίας στον τομέα της καταπολέμησης των δασικών πυρκαγιών, με στόχο την ανάπτυξη μιας νέας γενιάς συστημάτων. Από ελληνικής πλευράς συμμετέχουν ο Στρατός Ξηράς, το Πολεμικό Ναυτικό, η Πολεμική Αεροπορία, το Πυροσβεστικό Σώμα, το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» καθώς και ιδιωτικές εταιρίες. Ο ΕΔΑΣΑ συμμετέχει από το 2014, χωρίς οικονομικό αντάλλαγμα, στη συμβουλευτική επιτροπή (Advisory Board) του AF3 κατόπιν σχετικής πρόσκλησης που δέχθηκε από τους συντονιστές του προγράμματος.

Η συμμετοχή του ΕΔΑΣΑ σε συμβουλευτικό ρόλο σε ένα πρόγραμμα τέτοιας εμβέλειας είναι άκρως τιμητική για τον σύλλογο. Επιπλέον ο σύλλογος αποκομίζει πολύτιμη τεχνογνωσία για τις νέες εξελίξεις στην καταπολέμηση των δασικών πυρκαγιών, συνεισφέροντας και ο ίδιος την εμπειρία του στην αξιολόγησή τους. Κάποια από τα αναπτυσσόμενα συστήματα παρουσιάζουν ενδιαφέρον και για τις δράσεις του ΕΔΑΣΑ, και ήδη ο σύλλογος διατηρεί επαφή με τους συντελεστές τους διερευνώντας τους πιθανούς τρόπους αξιοποίησης.

Γενικότερα πιστεύουμε ότι το πρόγραμμα AF3 μπορεί να αποτελέσει την αφετηρία για μια νέα αντίληψη στο πεδίο της αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών, και αισθανόμαστε ιδιαίτερη τιμή και υπερηφάνεια για την συμμετοχή του ΕΔΑΣΑ σε αυτό.

image_pdfimage_print