Πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001 για τον ΕΔΑΣΑ

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η αξιολόγηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας του Ε.ΔΑΣ.Α κατά το πρότυπο ISO 9001 από ανεξάρτητο φορέα.

Το Σύστημα Ποιότητας που εφαρμόζει ο Ε.ΔΑΣ.Α, εστιάζει στη βέλτιστη λειτουργία των Ομάδων Πυροφύλαξης και Δασοπυρόσβεσης και στη σωστή διαχείριση του προσωπικού και των υλικών. Κύριοι στόχοι του Συστήματος Διαχείρισης είναι :

– η τήρηση των κανόνων ασφαλείας σε ότι αφορά το προσωπικό.
– η μεγαλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητα της δράσης του Ε.ΔΑΣ.Α.
– η συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού.
– η ασφάλεια και επάρκεια των υλικών πόρων.
– η συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η διάκριση αυτή αποτυπώνει τη προσπάθεια που έχει γίνει εδώ και πολλά χρόνια σε ότι αφορά στην οργάνωση και την αποτελεσματικότητα της λειτουργίας του Ε.ΔΑΣ.Α. Ταυτόχρονα όμως, επιβεβαιώνει τη δέσμευση του Συλλόγου μας στη διατήρηση και τη συνεχή βελτίωση, τόσο του επιπέδου των διαδικασιών όσο και του τελικού αποτελέσματος.

image_pdfimage_print