Εκπαιδεύσεις Δασοπυροφύλαξης

Τη Παρασκευή και το Σάββατο, 13 και 14 Απριλίου αντίστοιχα, πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες μας νυχτερινές εκπαιδεύσεις στα πυροφυλάκια που θα στελεχώσει ο ΕΔΑΣΑ την επερχόμενη αντιπυρική περίοδο.

Παλαιοί και νέοι Υπεύθυνοι Δασοπυροφύλαξης, χωρισμένοι σε δύο ομάδες, κινήθηκαν ταυτόχρονα προς το πυροφυλάκιο Σκίπιζας και το πυροφυλάκιο Κατσιμιδίου. Στόχος της εκπαίδευσης ήταν η εξοικείωση με το νυχτερινό τοπίο καθώς και η εξοικείωση με τη χρήση των εργαλείων δασοπυροφύλαξης υπό πραγματικές συνθήκες.

Η εκπαιδευτική διαδικασία θα επαναληφθεί και το διήμερο 20 και 21 Απριλίου.

image_pdfimage_print