Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΔΑΣΑ

Μετά τις αρχαιρεσίες της 7ης Δεκεμβρίου 2016, τα παρακάτω μέλη αποτελούν το ΔΣ του ΕΔΑΣΑ :

  • Γιώργος Μαυρογεώργος, Πρόεδρος
  • Λευτέρης Χατζής, Αντιπρόεδρος
  • Σπύρος Κρεμεζής, Γενικός Γραμματέας
  • Μπιάνκα Έλλινγκερ, Ταμίας
  • Μπάμπης Ζάχαρης, Έφορος Υλικού