Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΔΑΣΑ

Μετά τις αρχαιρεσίες της 2ας Δεκεμβρίου 2015, τα παρακάτω μέλη αποτελούν το ΔΣ του ΕΔΑΣΑ :

Σπύρος Κρεμεζής, Πρόεδρος

Γιώργος Νικολακάκης, Αντιπρόεδρος

Γιώργος Μαυρογεώργος, Γενικός Γραμματέας

Μπιάνκα Έλλινγκερ, Ταμίας

Μπάμπης Ζάχαρης, Έφορος Υλικού