Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΔΑΣΑ

Μετά τις αρχαιρεσίες της 29ης Νοεμβρίου 2017, τα παρακάτω μέλη αποτελούν το ΔΣ του ΕΔΑΣΑ :

  • Γιώργος Μαυρογεώργος, Πρόεδρος
  • Σπύρος Κρεμεζής, Αντιπρόεδρος
  • Μπάμπης Ζάχαρης, Γενικός Γραμματέας
  • Μπιάνκα Έλλινγκερ, Ταμίας
  • Άννα Κόρκινα, Έφορος Υλικού