Ιστορία του ΕΔΑΣΑ

Ο Ε.ΔΑΣ.Α. (Εθελοντές Δασοπυροπροστασίας Αττικής) είναι ένα περιβαλλοντικό μη Κερδοσκοπικό Σωματείο που έχει ως κυριότερο σκοπό την κινητοποίηση των πολιτών  όσον αφορά την εθελοντική δασοπυροφύλαξη, δασοπυρόσβεση,  αναδάσωση και προστασία των βουνών της Αττικής καθώς και την αρωγή, στο μέτρο του δυνατού των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών κατάσβεσης δασικών πυρκαγιών.

Ο Σύλλογός μας συνεργάζεται με το Πυροσβεστικό Σώμα, την Πολιτική Προστασία,  τα κατά τόπους Δασαρχεία  και όποιο άλλο οργανισμό ή φορέα έχει σκοπό την προστασία των δασικών εκτάσεων της Αττικής .

Η ιδέα γεννήθηκε το 1987 από μια μικρή παρέα ορειβατών και σπηλαιολόγων, ευαισθητοποιημένων στα προβλήματα που δημιουργούνται από τις πυρκαγιές στα δάση μας. Η κινητήρια σκέψη ήταν να σωθούν οι πνεύμονες πράσινου που είναι ελάχιστοι και τόσο πολύτιμοι για την πυκνοκατοικημένη Αθήνα. Θέλοντας, λοιπόν, να συμβάλουν και αυτοί με τον δικό τους τρόπο στη διάσωση των δασών και προσφέροντας από τον ελεύθερο χρόνο τους, οργάνωσαν μια ομάδα, η οποία θα λειτουργούσε σε συνεργασία με τη Δασική Υπηρεσία και το Πυροσβεστικό Σώμα στην πρόληψη και κατάσβεση των πυρκαγιών.

Η επιλογή των  θέσεων των ξύλινων πυροφυλακίων που φιλοξενούν τους εθελοντές κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου διαδραμάτισε καταλυτικό ρόλο στην επίτευξη του παραπάνω σκοπού. Το ένα πριν καταστραφεί από την πυρκαγιά του 2007 βρισκόταν  στην κορυφή Κυρά. Το δεύτερο στη θέση Σκίπιζα,  το οποίο  κατασκευάστηκε με προσωπική εργασία των εθελοντών του Ε.ΔΑΣΑ. Το έτος 2007 και μετά από 19 χρόνια ζωής το πυροφυλάκιο της Σκίπιζας ανακατασκευάστηκε εκ βάθρων με την ευγενική χορηγία του WWF ΕΛΛΑΣ και με προσωπική εργασία εθελοντών των δύο οργανώσεων. Άρχισε έτσι να εξυπηρετεί καλύτερα τις ανάγκες των εθελοντών, των οποίων η προσέλευση αυξάνεται κάθε χρόνο καθιστώντας τον ΕΔΑΣΑ από μικρή ομάδα σε μεγάλη «οικογένεια» που διακατέχεται όμως από τον ίδιο ενθουσιασμό και συνέπεια με τους ιδρυτές της.

Τον Ιούλιο του 2008 κατασκευάστηκαν από το Δασαρχείο και τον Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας τέσσερα νέα πυροφυλάκια στις θέσεις  Κορυφή Καραμανλή, Αλογοράχη, Μόλα και Ντράσιζα. Ο Ε.ΔΑΣ.Α. ανέλαβε τη νυχτερινή πυροφύλαξη σε ένα από αυτά (Πυροφυλάκιο Μόλας).

Η στελέχωση των πυροφυλακίων γίνεται σε καθημερινή βάση στη Σκίπιζα και σε συνθήκες αυξημένης επικινδυνότητας (βαθμού 4 και 5)  στη Μόλα με βάση το Δελτίο Επικινδυνότητας που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας− από μικρές ομάδες εθελοντών, με επικεφαλής εκπαιδευμένα μέλη του Ε.ΔΑΣ.Α.

Εκτός όμως από την εθελοντική δασοπυροφύλαξη, στις δράσεις του Ε.ΔΑΣ.Α. συμπεριλαμβάνεται  η υποβοήθηση του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος στην κατάσβεση δασικών πυρκαγιών, καθώς διαθέτει ειδικά εκπαιδευμένη ομάδα δασοπυρόσβεσης ορεινών περιοχών (Ο.Δ.Ο.Π.). Η Ο.Δ.Ο.Π, μετά από πρόσκληση του Συντονιστικού Κέντρου του Πυροσβεστικού Σώματος, σπεύδει για βοήθεια στην κατάσβεση πυρκαγιών σε απόκρημνες δασικές περιοχές της Αττικής. Ενδεικτικά, στην καταστροφική φωτιά της Πάρνηθας τον Ιούνιο του 2007 η Ο.Δ.Ο.Π. πραγματοποίησε κατάσβεση και έλεγχο μικροεστιών και αναζωπυρώσεων για τρεις ημέρες, όπως επίσης και σε όλα τα συμβάντα έκτοτε (μόνο για το έτος 2013 συμμετείχε σε τουλάχιστον 6 περιστατικά, τρία εκ των οποίων αποτέλεσαν σοβαρή απειλή για τον Εθνικό Δρυμό Πάρνηθας).

Από το 2008 ο ΕΔΑΣΑ  διαθέτει πυροσβεστικό όχημα με πυροσβεστικό συγκρότημα χωρητικότητας 600 λίτρων, χορηγία της British Airways. Την επόμενη ημέρα, της χορηγίας (15 Ιουλίου 2008) συμμετείχε στην πρώτη του κατάσβεση στην πυρκαγιά της Οινόης. Έκτοτε το όχημα του ΕΔΑΣΑ πραγματοποιεί περιπολίες στον Εθνικό Δρυμό Πάρνηθας και συμμετέχει σε κατάσβεση δασικών πυρκαγιών, στελεχωμένο με τα εκπαιδευμένα μέλη της ΟΔΟΠ.

Σε αναγνώριση των υπηρεσιών του ο Ε.ΔΑΣ.Α. έχει λάβει πολλές τιμητικές διακρίσεις από τη Δασική Υπηρεσία, το Πυροσβεστικό Σώμα και άλλες αρχές και φορείς ενώ τυγχάνει της εμπιστοσύνης δεκάδων χορηγών και απλών πολιτών που συνδράμουν το έργο του.

Τι κάνουμε

Από το 1987 ο Ε.ΔΑΣ.Α έχει επιτελέσει ένα πολύ σημαντικό έργο για την προστασία των δασικών εκτάσεων στην Αττική. Ενδεικτικά αναφέρουμε:

1) Κινητοποίηση των κατοίκων της Αττικής Χιλιάδες μεμονωμένοι εθελοντές έχουν φυλάξει  στην Πάρνηθα (στα πυροφυλάκια Σκίπιζας και Μόλας) για 2237 νύχτες.

2) Από τα δύο αυτά πυροφυλάκια και το πυροσβεστικό όχημα εντοπίστηκαν από τον Ε.ΔΑΣ.Α.  215 δασικές πυρκαγιές στην περιοχή της Πάρνηθας, στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής, στο νομό Βοιωτίας και στο νομό Εύβοιας.

3) Συμμετοχή στην κατάσβεση 45 δασικών πυρκαγιών στην Πάρνηθα και στην Πεντέλη.

4) Πραγματοποίηση 652 περιπολιών με το πυροσβεστικό όχημα του ΕΔΑΣΑ από εκπαιδευμένους εθελοντές της Ο.Δ.Ο.Π.

5) Καθαρισμός και σηματοδότηση μονοπατιών της Πάρνηθας για διευκόλυνση των ομάδων δασοπυροφύλαξης και δασοπυρόσβεσης του Ε.ΔΑΣ.Α. καθώς και των εμπλεκόμενων φορέων. Η συντήρηση των μονοπατιών συμβάλλει επίσης στην ανάπτυξη της πεζοπορίας  στο βουνό και στην ασφάλεια των πεζοπόρων.

6) Οργάνωση 7 αναδασώσεων. Στην Πάρνηθα -εις μνήμη του πρώην Δασάρχη Πάρνηθας Γιώργου Ντούρου, σε περιοχή που έκτοτε υιοθετήθηκε από τον Ε.ΔΑΣ.Α-, στο Γραμματικό Αττικής και το Τατόι καθώς και υιοθέτηση 200 στρεμμάτων καμένης δασικής περιοχής στην Πεντέλη για πειραματική αναδάσωση. Συμμετοχή κατά το έτος 2009 σε τρεις μεγάλες αναδασώσεις στον Κοκκιναρά Πεντέλης  και στην Αιξωνή Υμηττού.  .

7) Από το έτος 2007 ο Ε.ΔΑΣ.Α., θέλοντας να βοηθήσει στην αναδάσωση  των πληγωμένων από την καταστροφική πυρκαγιά της 28ης Ιουνίου 2007 περιοχών, ξεκίνησε σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές  μια νέα δραστηριότητα, τη σποροσυλλογή της κεφαλληνιακής ελατής  από τα άκαυτα σημεία του ελατοδάσους της Πάρνηθας.

8) Έκδοση και κυκλοφορία ενημερωτικών φυλλαδίων.

9) Μετάδοση γνώσεων για την οργάνωση δασοπυροφύλαξης-δασοπυρόσβεσης και του εθελοντισμού στην υπόλοιπη Ελλάδα.

10) Περιβαλλοντική ενημέρωση σε σχολεία, συλλόγους και λοιπούς φορείς της κοινωνίας των πολιτών.

11) Καταγγελίες και παρεμβάσεις για δασικά και περιβαλλοντικά θέματα που αφορούν τις δασικές εκτάσεις στον ορεινό όγκο της Πάρνηθας


Έπαινοι – Βραβεία

.