Οικονομικά στοιχεία ΕΔΑΣΑ που αφορούν στο έτος 2013

Οι χρηματοδοτήσεις που έλαβε το 2013 ο Σύλλογός μας

Από τα μέλη μας
Τακτικές εισφορές μελών 2480,00
Έκτακτες εισφορές μελών 1687,00

Σύνολο από τα μέλη μας : 4167

Από λοιπούς φορείς
BSH Ελλάς1500 Ευρώ (μερική χρηματοδότηση μισθολογικού κόστους τηλεφωνητή)
Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας 1478 Ευρώ (σε καύσιμα πυροσβεστικού οχήματος)
Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας 2000 Ευρώ (σε έξοδα συντήρησης πυροσβεστικού οχήματος και αντλίας)
Καμπάς ΑΕΒΕΕ 500 Ευρώ
Σκλαβενίτης Α.Ε. 300 Ευρώ
Ιαπωνικός σύλλογος «Κάτω από τα αιωνόβια δέντρα» 100 Ευρώ
Citibank772 Ευρώ ( σε υλικά συντήρησης πυροφυλακίων )
ΚΛΕΟΣ Α.Ε. 640 Ευρώ (σε αγορά ασυρμάτων και σωλήνων πυρόσβεσης)
Ιδιώτες624 Ευρώ

Σύνολο από λοιπούς φορείς  : 7914

Κατανομή χρηματοδοτήσεων
Μέλη : 34 %
Φορέας διαχείρισης ΕΔ Πάρνηθας : 29%
Ιδιώτες - Εταιρίες : 37 %

Έξοδα δράσεων και διαχείρισης κατά το 2013

Έξοδα έδρας (ενοίκιο, κοινόχρηστα) 2.961,05
Έξοδα επικοινωνιών (τηλέφωνο, τέλη ασυρμάτων) 1.412,00
Αμοιβές τηλεφωνητή – συνεργάτη 1.757,20
Φόροι542,80
Λοιπά έξοδα (καύσιμα οχήματος, σέρβις, αγορά και έξοδα συντήρησης οχημάτων, εξοπλισμού ομάδας δασοπυρόσβεσης και δασοπυροφύλαξης ) 4.342,38

Σύνολο εξόδων κατά το 2013 : 11015,43