Οικονομικά στοιχεία ΕΔΑΣΑ που αφορούν στο έτος 2014

Οι χρηματοδοτήσεις που έλαβε το 2014 ο Σύλλογός μας

Από τα μέλη μας
Τακτικές εισφορές μελών 2250,00
Έκτακτες εισφορές μελών 1803,00

Σύνολο από τα μέλη μας : 4053

Από λοιπούς φορείς
Ιδρυμα Μποδοσάκη2992,59 (έναντι παραστατικών λειτουργικών δαπανών)
Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας 1540,76 Ευρώ (σε καύσιμα πυροσβεστικού οχήματος)
Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας 1498,49 Ευρώ (σε έξοδα συντήρησης πυροσβεστικού οχήματος και αντλίας)
Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας 500 Ευρώ (σε έξοδα συντήρησης πυροφυλακίου Σκίπιζας)
Σκλαβενίτης Α.Ε. 300 Ευρώ
Ιδιώτες400 Ευρώ

Σύνολο από λοιπούς φορείς  : 7231,84

Κατανομή χρηματοδοτήσεων
Μέλη : 36 %
Φορέας διαχείρισης ΕΔ Πάρνηθας : 31%
Ιδιώτες - Εταιρίες - Ιδρύματα : 33 %

Έξοδα δράσεων και διαχείρισης κατά το 2014

Έξοδα έδρας (ενοίκιο, κοινόχρηστα) 2.837,32
Έξοδα επικοινωνιών (τηλέφωνο, τέλη ασυρμάτων) 851,10
Αμοιβές τηλεφωνητή – συνεργάτη 1.547,10
Φόροι477,90
Λοιπά έξοδα (καύσιμα οχήματος, σέρβις, αγορά και έξοδα συντήρησης οχημάτων, εξοπλισμού ομάδας δασοπυρόσβεσης και δασοπυροφύλαξης ) 5.486,01

Σύνολο εξόδων κατά το 2014 : 11199,43