Οικονομικά στοιχεία ΕΔΑΣΑ που αφορούν στο έτος 2015

Οι χρηματοδοτήσεις που έλαβε το 2015 ο Σύλλογός μας

Από τα μέλη μας
Τακτικές εισφορές μελών 2390,00
Έκτακτες εισφορές μελών 2681,60

Σύνολο από τα μέλη μας : 5071,60

Από λοιπούς φορείς
Alpha Bank1500 Ευρώ
Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας 925,96 Ευρώ (σε καύσιμα πυροσβεστικού οχήματος)
Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας 1999,49 Ευρώ (σε έξοδα συντήρησης πυροσβεστικού οχήματος και αντλίας)
Σκλαβενίτης Α.Ε. 300 Ευρώ
HSBC3800 Ευρώ ( έναντι τιμολογίων προμήθειας υλικών ή άλλων δπανών που θα πραγματοποιηθούν εντός του 2016 σε συνεργασία με την HSBC )
Ιδιώτες1177 Ευρώ

Σύνολο από λοιπούς φορείς  : 7402.96

Κατανομή χρηματοδοτήσεων
Μέλη : 34 %
Φορέας διαχείρισης ΕΔ Πάρνηθας : 20 %
Ιδιώτες - Εταιρίες : 46 %

Έξοδα δράσεων και διαχείρισης κατά το 2015

Πάγια έξοδα (ενοίκιο, κοινόχρηστα, τηλέφωνο, τέλη ασυρμάτων κλπ)3790,60
Αμοιβές τηλεφωνητή – συνεργάτη 1526,00
Φόροι450,00
Λοιπά έξοδα (καύσιμα οχήματος, σέρβις, αγορά και έξοδα συντήρησης οχημάτων, εξοπλισμού ομάδας δασοπυρόσβεσης και δασοπυροφύλαξης ) 2807,24

Σύνολο εξόδων κατά το 2016 : 8573,84