Οικονομικά στοιχεία ΕΔΑΣΑ που αφορούν στο έτος 2016

Οι χρηματοδοτήσεις που έλαβε το 2016 ο Σύλλογός μας

Από τα μέλη μας
Τακτικές εισφορές μελών 1850,00
Έκτακτες εισφορές μελών 1822,44

Σύνολο από τα μέλη μας : 3672,44

Από λοιπούς φορείς
Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας 1245,51 Ευρώ (σε καύσιμα πυροσβεστικού οχήματος)
Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας 2467,42 Ευρώ (σε έξοδα συντήρησης πυροσβεστικού οχήματος και αντλίας)
SKROUTZ AE1000 Ευρώ
ΠΟΤΑΜΙΤΗΣ ΒΕΚΡΗΣ
500 Ευρώ
Σκλαβενίτης Α.Ε. 300 Ευρώ
Ιδιώτες & Crowdfounding4269 Ευρώ

Σύνολο από λοιπούς φορείς  : 9780,44

Κατανομή χρηματοδοτήσεων
Μέλη : 27 %
Φορέας διαχείρισης ΕΔ Πάρνηθας : 28 %
Ιδιώτες - Εταιρίες : 45 %

Έξοδα δράσεων και διαχείρισης κατά το 2016

Πάγια έξοδα (ενοίκιο, κοινόχρηστα, τηλέφωνο, τέλη ασυρμάτων κλπ)4470,23
Αμοιβές τηλεφωνητή – συνεργάτη 1060,05
Φόροι327,60
Λοιπά έξοδα7302,75

Σύνολο εξόδων κατά το 2016 : 13160,63