Πρόγραμμα εκπαίδευσης 2017

To παρόν πρόγραμμα εκπαίδευσης αφορά τους υποψήφιους Υπεύθυνους Δασοπυροφύλαξης και μέλη της Ομάδας Δασοπυρόσβεσης του ΕΔΑΣΑ. Διοργανώνεται από τον ΕΔΑΣΑ σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς και σκοπό έχει να παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις στους εθελοντές του ΕΔΑΣΑ για να επιτελέσουν με επιτυχία το έργο τους κατά την αντιπυρική περίοδο 2017. Το παρόν πρόγραμμα δεν αποτελεί σε καμιά περίπτωση πιστοποίηση για οποιοδήποτε αντικείμενο. Η εκπαίδευση αφορά όλα τα μέλη (παλιά και νέα) και τους εθελοντές του ΕΔΑΣΑ. Η διατήρηση της ιδιότητας του Υπευθύνου Πυροφύλαξης και του μέλους της Ομάδας Δασοπυρόσβεσης προϋποθέτει την επιτυχή παρακολούθηση του προγράμματος εκπαίδευσης από όλους τους ενδιαφερόμενους, ασχέτως των πιστοποιήσεων, βεβαιώσεων ή εκπαιδεύσεων που διαθέτουν από άλλους φορείς.

Παρακαλούμε διαβάστε με προσοχή τις οδηγίες που επισυνάπτονται στο τέλος του προγράμματος.

Έναρξη εκπαίδευσης Τετάρτη 1η Μαρτίου 2017.

Για δηλώσεις συμμετοχής ή για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον ΕΔΑΣΑ στο edasa@otenet.gr ή με τους κάτωθι:

Δήμητρα Στάθη, Συντονίστρια Δασοπυροφυλάξεων, τηλ. 6972328983, dimstathi79@gmail.com
Γιώργος Νικολακάκης, Συντονιστής Δασοπυρόσβεσης, τηλ. 6977168226, giorgosn@gmail.com