Ενισχύστε οικονομικά το έργο του ΕΔΑΣΑ

Όποιος θέλει να ενισχύσει οικονομικά το έργο μας, μπορεί να το κάνει με δύο τρόπους

Με τραπεζική κατάθεση

Αυτή μπορεί να γίνει στον ακόλουθο λογαριασμό

Alpha Bank

GR1601402260226002002014717

Μην παραλείψετε να μας στείλετε την απόδειξη κατάθεσης μέσω email ή στο fax 210-5200681 μαζί με τα στοιχεία σας (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο) προκείμενου να σας στείλουμε απόδειξη του συλλόγου μας.

Με χρήση των υπηρεσιών του Paypal

Εναλλακτικά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες του paypal. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά στα δεξιά για δωρεά 20 ή 50 Ευρώ.

Η χρήση των υπηρεσιών του paypal δεν απαιτεί την ύπαρξη λογαριασμού σε αυτό.

Για μεγαλύτερα ποσά, παρακαλούμε χρησιμοποιήστε την κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό.

Και σε αυτή την περίπτωση μην παραλείψετε να μας στείλετε την απόδειξη κατάθεσης μέσω email ή στο fax 210-5200681 μαζί με τα στοιχεία σας (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο) προκείμενου να σας στείλουμε απόδειξη του συλλόγου μας.Με χρήση των υπηρεσιών του Paypal και ελεύθερο ποσό

Ισχύουν όλα τα παραπάνω. Το ποσό το επιλέγετε εσείς