Υπεύθυνοι Πυροφύλαξης

Οι Υπεύθυνοι Πυροφύλαξης είναι εκπαιδευμένοι εθελοντές που αναλαμβάνουν να καθοδηγήσουν με ασφάλεια μια μικρή ομάδα στο βουνό στα δύο πυροφυλάκια Σκίπιζας, Μόλας και Κατσιμιδίου. Είναι υπεύθυνοι για όλες τις αναγκαίες ενέργειες και  τους χειρισμούς επικοινωνίας και ενημέρωσης  των αρμόδιων υπηρεσιών και της Ομάδας Δασοπυρόσβεσης του ΕΔΑΣΑ σε περίπτωση συμβάντος πυρκαγιάς καθώς και όλα τα θέματα που αφορούν την οργάνωση και σωστή λειτουργία της βάρδιας πυροφύλαξης.

Για τους Υπευθύνους Πυροφύλαξης οι εκπαιδεύσεις είναι υποχρεωτικές κάθε χρόνο. Κρατούν συνήθως δύο μήνες και ολοκληρώνονται πριν την έναρξη της  αντιπυρικής περιόδου το Μάιο. Για τη συμμετοχή απαιτείται στοιχειώδης φυσική κατάσταση.  Πραγματοποιούνται κατά κύριο λόγο στην Πάρνηθα τα Σαββατοκύριακα και περιλαμβάνουν την καλή γνώση και χρήση χάρτη – πυξίδας, ασύρματων επικοινωνιών καθώς και εξοικείωση με τα μονοπάτια και τις διαδρομές στο βουνό. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν εξετάσεις των συμμετεχόντων και μετά την επιτυχή παρακολούθηση της εκπαίδευσης γίνονται υπεύθυνοι πυροφύλαξης αρχικά υπό την εποπτεία έμπειρων πυροφυλάκων και στη συνέχεια αυτόνομα. Το έργο των Υπεύθυνων Πυροφύλαξης καθοδηγούν ο Συντονιστής και ο Βοηθός Συντονιστής Πυροφυλάξεων που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.ΔΑΣ.Α.

Βάσει του καταστατικού του ΕΔΑΣΑ και των σχετικών εσωτερικών κανονισμών προβλέπεται ότι ο Υπεύθυνος Πυροφύλαξης θα πρέπει να είναι ενεργό μέλος του συλλόγου, από το δεύτερο έτος συμμετοχής του και μετά.